Whatsapp Service

سرویس واتس‌اپ مجمع الزهرا(ع)
جهت دریافت پیام‌های مجمع الزهرا(ع) در واتس‌اپ مراحل زیر را طی کنید:
۱- شماره تلفن زیر را به نام Al-Zahra WhatsApp در تلفن خود ذخیره کنید: +447312867320
۲- در واتس‌اپ یک پیام شامل کلمه add و نام خود را به شماره بالا ارسال فرمایید.
https://wa.me/447312867320